Köszöntő

Közel fél évszázados szünet után, 2010-ben ismét megkezdte működését egyetemünkön a Műtéttani Intézet.
Míg az ötvenes években a hidegháború és a politikai szándék, addig napjainkban a sebészet látványos fejlődése indokolja a műtéttani intézetek munkáját.
A videoendoszkópia megjelenésével a bőrmetszések centiméternyire zsugorodtak, és a jövő sebészei még tovább merészkednek: megjelent a hegnélküli sebészet igénye.
A sebészeti technika fejlődése alapvetően változtatta meg az oktatás szempontjait is, a klasszikus sebészi mozdulatok oktatása mellett, dolgunk a hallgatók un. video-szemléletének, látásmódjának a fejlesztése.
A fokozott szellemi igénybevétel miatt a manuális készség mellett hangsúlyt kap az intellektuális készség is.
Programunk teljesítése során a hallgató önmaga is megéli társaihoz is viszonyított készségét és ez döntően meghatározhatja további szakmai fejlődése irányát.
Oktatásunk célja jelezni a hallgatónak, kézügyessége a manuális vagy inkább az elméleti munka végzésére predesztinálja.

Ez intézetünk küldetése!

Prof. Dr. Wéber György
intézetvezető